அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

NAAC 'A++' Grade with CGPA 3.61 (Cycle - 3)
State University - NIRF Rank 59 - NIRF Innovation Band of 11-50
Salem-636011, Tamilnadu, India.pAYMENT
Logo

DOWNLOAD AFFILIATED PROGRAMMES SYLLABUS

PG Programmes

ARTS

M.A. Economics
M.A. English
M.A. English(CA)
M.A. History
M.A. Public Administration
M.A. Tamil
M.B.A.
M.B.A. (International Business)
M.Com.
M.Com. Computer Application
M.Com. Co-operation
M.Com. Corporate Secretary ship
M.S.W. Master of Social Work

SCIENCE

M.C.A. M.Phil. Computer Science
M.Sc. Analytical Chemistry
M.Sc. Applied Geology
M.Sc. Applied Microbiology
M.Sc. Biochemistry
M.Sc. Bioinformatics
M.Sc. Biomedical Instrumentation
M.Sc. Biotechnology
M.Sc. Biotechnology – 5 Years Integrated
M.Sc. Botany
M.Sc. Chemistry
M.Sc. Computer Communication
M.Sc. Computer Science
M.Sc. E-commerce & Web Design
M.Sc. Electronics and Communication
M.Sc. Food Processing
M.Sc. Industrial Microbiology
M.Sc. Information Science
M.Sc. Information Science and Management
M.Sc. Mathematics
M.Sc. Mathematics(CA)
M.Sc. Nutrition and Dietetics
M.Sc. Organic Chemistry
M.Sc. Physics
M.Sc. Software Science – 5 Years
M.Sc. Software Application – 2 Years
M.Sc. Statistics
M.Sc. Textile and Fashion Designing
M.Sc. Zoology

© Periyar University - 2022. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre