அறிவால் விளையும் உலகு
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Reaccredited by NAAC with 'A++' Grade - State University
NIRF Rank 63 - ARIIA Rank 10
Salem-636011, Tamilnadu, India.
Logo