பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University - NIRF Rank 83

S. No.

ACADEMICS

DEANS

1. College Development Council

Dr. V. Krishnakumar

Professor, Department of Physics,
Periyar University
2. Faculty of Arts

Dr. T. Periasamy

Professor and Head, Department of Tamil,
Periyar University
3. Faculty of Science

Dr. S. Anbazhagan

Professor and Director of CGIPS, Department of Geology,
Periyar University
4. Faculty of Social Science

Dr. S. Kadhiravan

Professor and Head, Department of Psychology,
Periyar University
5. Research Affairs

Dr. C .Selvaraj

Professor and Head, Department of Mathametics,
Periyar University
6. Student Affairs

Dr. S. Nandakumar

Professor, Department of Journalism and Mass Communication,
Periyar University

S. No.

CELL

CO-ORDINATOR

7. Research and Development

Dr. S. Viswanathamurthi

Professor, Department of Chemistry,
Periyar University
8. National Service Scheme

Dr. P. Prakash

Associate Professor, Department of Mathematics,
Periyar University
9. Youth Red Cross and Red Ribbon Club

Dr. Dr.M.Jayaprakash

Assistant Professor, Department of Library and Information Science,
Periyar University
10. Placement Cell

Dr. P. Thirumoorthy

Associate Professor, PRIMS,
Periyar University

Dr. K. Karthikeyan

Assistant Professor, Food Science and Nutrition,
Periyar University

S. No.

DISTANCE EDUCATION

DIRECTOR

1. Periyar Institute of Distance Education

Dr.A.Murugan

Dept of Microbiology
Periyar University
2. Director - IQAC

Prof. R. Venkatachalapathy

Dept of Geology
Periyar University

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 017697