அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

NAAC 'A++' Grade with CGPA 3.61 (Cycle - 3)
State University - NIRF Rank 59 - NIRF Innovation Band of 11-50
Salem-636011, Tamilnadu, India.pAYMENT
Logo
S. No.
ACADEMICS
DEANS
1. College Development Council
Dr. S. Kannan
Professor and Head, Department of Zoology,
Periyar University
2. Faculty of Arts
Dr. V. Sangeetha
Professor and Head, Department of English,
Periyar University
3. Faculty of Science
Dr. C .Selvaraj
Dean i/c,
Professor and Head, Department of Mathametics,
Periyar University
4. Faculty of Social Science
DR. J. Venkatachalam
Professor, Department of Psychology,
Periyar University
5. Research Affairs
DR. R. Balagurunathan
Dean i/c,
Professor and Head, Department of Microbiology,
Periyar University
6. Student Affairs
DR. V. Raj
Professor and Head, Department of Chemistry,
Periyar University

© Periyar University - 2022. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre