கல்வி அறிவும்,சுயமரியாதையும்,பகுத்தறிவுமே
தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும்

- தந்தை பெரியார்

அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University
NIRF Rank 83 - ARIIA Rank 4
Salem-636011, Tamilnadu, India.

Admission 2020-21 - Apply Now


Posted on 17 FEB 2021
Periyar University - 20th Convocation Notification

View Details...

Posted on 17 FEB 2021
Phd/M.Phil Admission - Common Entrance Test Hall Ticket Link Phase II

Hall Ticket Link...

Posted on 16 FEB 2021
Phd/M.Phil Admission Common Entrance Test - Revised Examination Schedule Phase II

View Details...

Posted on 15 FEB 2021
Advertisement for the Post of Project Fellow for Ceat Sponsored Research Project at Department of Biotechnology Walkin Interview : 26-02-2021

View Details..

Posted on 12 FEB 2021
Ph.D Circular - Date Extended for Thesis Submission reg

Circular...

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - UG Results (Arts Courses)

Result..

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - PG Results

Result..

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - UG Results (Science Courses)

Result..

Posted on 02 FEB 2021
Phd/M.Phil Admission - Common Entrance Test reg Phase 1... Phase 2...

Posted on 02 FEB 2021
Ph.D Doctoral Committee Format and Instructions

View Details..

Posted on 24 DEC 2020
MAY 2020 PRIDE EXAM - LAST DATE FOR SUBMITTING PRACTICAL/PROJECT NOTE (10-01-2021)

View Details..

Posted on 22 DEC 2020
Advertisement for the Post of Project Staff (Research Assistant) in the Department of Management Studies
Last Date : 30-12-2020

View Details..

Posted on 18 DEC 2020
University Post Doctoral Fellowship Guidelines and Application

View Details

Posted on 18 NOV 2020
Circular regarding Ph.D-Research Supervisors

Circular.. Plagiarism.. Biodata..

Posted on 11 NOV 2020
Ph.D - Evaluation Circular

View Details

Posted on 22 OCT 2020
Application form for promotion under UGC Career Advancement Scheme

View Details

Posted on 21 OCT 2020
GUIDELINES TO FIX THE CONSULTANCY COST TO THE CONSULTANT CONCERNED AND UNIVERSITY FOR FURNITURE, SPACE, BANDWIDTH, ELECTRICITY AND OTHER AMENITIES

View Details

Posted on 26 FEB 2021
Purchase of Line Matrix Printer for the use of Office of the Controller of Examinations(R14 section)
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 26 FEB 2021
Purchase of Shoes, Uniform Materials and Uniform Stitching for Drivers of Periyar University
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 26 FEB 2021
Providing Canteen Service in Periyar University Campus
Last Date : 10-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of (Steel Cupboard with Granite Working top For Lab) “Furniture” for Department of Zoology
Last Date : 09-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Chemical to the Department of Physics
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
LAN Connectivity for the Department of Textiles
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 11-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 12-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 10-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Chemicals in the Department of Biochemistry
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Environmental Science
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 23 FEB 2021
Purchase of Lab Steel Stool in the Department of Biochemistry
Last Date : 04-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Chemical & Glassware for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Equipments (Smart Class Room With ICT Tools) for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Equipments (CHNS(O) Auto Analyser) for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Expression of Interest(EOI) - Learning Management Systems(LMS) for Online Programmes(R14)
Last Date : 08-03-2021, 05.00PM

View Details...

Posted on 19 FEB 2021
Purchase of Equipment (UV-Visible Spectrophotometer) for UGC-BSR Mid-career Award Project in the Department of Chemistry
Last Date : 05-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 18 FEB 2021
Purchase of Chemicals and Glasswares in the Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri
Last Date : 10-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 17 FEB 2021
Purchase of 600VA UPS for the Use of Periyar University
Last Date : 01-03-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 17 FEB 2021
Purchase of Furniture Items for the Use of Various Section in Registrar Office
Last Date : 01-03-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 16 FEB 2021
Purchase of Furniture Items for the Use of Office of Controller of Examinations(R14 section)
Last Date : 01-03-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 15 FEB 2021
Purchase of Fiber Material for establishing connectivity to CIMF, Women’s Hostel, Incubation Centre, Physical Education and Women’s Studies in Periyar University(R14 section)
Last Date : 25-02-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for the Department of Computer Science (B. Voc), Periyar University, Salem
Last Date : 03-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Equipment (CISCO Switch) for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of RAM for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 05-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 02-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for the Department of Computer Science, Periyar University, Salem
Last Date : 01-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 12 FEB 2021
Purchase of Software for the Department of Management Studies, Periyar University, Salem
Last Date : 26-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 11 FEB 2021
Purchase of Software for the Department of Computer Science, Periyar University, Salem
Last Date : 25-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 10 FEB 2021
Purchase of Chemicals for DST - SERB Core Research Project in the Department of Chemistry, Periyar University, Salem
Last Date : 26-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 10 FEB 2021
Purchase of Chemicals & Glasswares for UGC-BSR Start-up grant in the Department of Biotechnology, Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri
Last Date : 25-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 02 FEB 2021
Purchase of LED fittings, power plugs, power mains and Distribution arrangements to X-Ray Difraction Lab, GCMS Lab and SEM Lab at Periyar University
Last Date : 17-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 20 JAN 2021
Purchase of Chemicals for the Department of Biochemistry
Last Date : 03-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 19 JAN 2021
Purchase of Shoes, Uniform Materials and Uniform Stitching for Drivers of Periyar University.
Last Date : 27-01-2021, 3.00PM

View Details

Posted on 19 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Chemistry
Last Date : 02-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 12 JAN 2021
Purchase of Assay Kit for DST- SEED/TIDE Project for the Department of Nutrition and Dietetics
Last Date : 25-01-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 11 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Computer Centre
Last Date : 25-01-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 08 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Botany
Last Date : 25-01-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 06 JAN 2021
Purchase of Chemicals for the Department of Chemistry
Last Date : 22-01-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 31 DEC 2020
Purchase of Furnitures for the Department of Chemistry
Last Date : 15-01-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 30 DEC 2020
Purchase of 600VA UPS for the use of Periyar University
Last Date : 12-01-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 18 DEC 2020
Purchase of Equipment in the Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri
Last Date : 05-01-2021, 2.00PM

View Details

Posted on 17 DEC 2020
Purchase of Equipment (Electrospinner) for UGC-BSR Mid-Career Award Project in the Department of Chemistry
Last Date : 31-12-2020, 2.00PM

View Details

Posted on 17 DEC 2020
Providing Software to Conduct the M.Phil/Ph.D Entrance Examinations through Online in Periyar University
Last Date : 31-12-2020, 11.00AM

View Details

Posted on 16 DEC 2020
Furniture Supply for the Department of Computer Science
Last Date : 31-12-2020, 3.00PM

View Details

Posted on 15 DEC 2020
Supply and Create Aluminium Partition Work PRUCASE - Sendamangalam College
Last Date : 30-12-2020, 3.00PM

View Details

Posted on 09 DEC 2020
Purchase of Shoes, Uniform Materials and Uniform Stitching for Drivers of Periyar University.
Last Date : 17-12-2020, 3.00PM

View Details

Posted on 04 DEC 2020
Printing Items for the Use of University Stock Section in the Registrar Office

View Details

Posted on 02 DEC 2020
Purchase of Micro Plate Reader in the Department of Biochemistry

View Details

Posted on 01 DEC 2020
Purchase of Chemicals for DST - SERB Core Research Project in the Department of Chemistry

View Details

Posted on 01 DEC 2020
Purchase of Chemicals & Glasswares for UGC-BSR Start-up grant in the Department of Biotechnology

View Details

Posted on 01 DEC 2020
Purchase of Equipment (Probe Sonicator) for UGC-BSR Mid-career Award Project in the Department of Chemistry

View Details

View AllWelcome to Periyar University

The Government of Tamil Nadu established the Periyar University at Salem on 17th September 1997 as per the provisions of the Periyar University Act, 1997. The University covers the area comprising four districts namely Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri. The University got the 12(B) and 2f status from the University Grants Commission, New Delhi and respectively reaccredited by the NAAC with 'A' grade in 2015. The University bagged 83rd rank among Indian Universities by MHRD NIRF 2020.The University is named after the Great Social Reformer E.V. Ramasamy, affectionally called 'Thanthai Periyar'. The University aims at developing knowledge in various fields to realize the maxim inscribed in the logo 'Arival Vilayum Ulagu' (Wisdom Maketh the World). Read More...


ARIIAAICTE

Digital Actions

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 003791