பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University - NIRF Rank 83

Ph.D Common Entrance Application link(Date Extended Upto 14-08-2020 Apply for Ph.D Canditates only ) View more..

Admission application link for Constituent Colleges View more..

Admission application link for PG Extension Center- Dharmapuri View more..

Admission Application 2020-21 View more..

Admission Prospectus 2020-21 View more..

PU PLAGIARISM POLICY View more..

Students Scholarship Links View more..

GST Circular View more..

Proforma for Grant of Permanent Affiliation 2020 – 2021 Online application View more..

Circular for Study Centres - Using of Periyar University Name and Logo View Details

One day online workshop on NAAC Assessment and Accreditation Process View more..

International level Webinar on “PSYCHOMOTOR SPORTS AND PERFORMANCE” View more..

Dept of Microbiology - Purchase of Equipment (Orbital Cooling Shaking Incubator) View more..

Dept of Mathematics - Supplying and Fixing of False Ceiling View more..

Tender Notice - Purchase of Air Conditioner & Stabilizer View more..

as

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 017246