கல்வி அறிவும்,சுயமரியாதையும்,பகுத்தறிவுமே
தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும்

- தந்தை பெரியார்

அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University
NIRF Rank 83 - ARIIA Rank 4
Salem-636011, Tamilnadu, India.

Admission 2020-21 - Apply Now


Posted on 24 NOV 2020
Advertisement for the Post of Research Associate and Research Assistant. Walk-in-Interview on 27-11-2020

View Details..

Posted on 20 NOV 2020
Date Extended Upto 30.11.2020 for M.A Economics Programme (2020-2021) in the Department of Economics for Admission

Posted on 18 NOV 2020
Circular regarding Ph.D-Research Supervisors

Circular.. Plagiarism.. Biodata..

Posted on 12 NOV 2020
Date Extended Upto 29.11.2020 FN for B. Voc (Digital Marketing) Programme (2020-2021) in the Department of Management Studies for Online Submission of Application

Posted on 11 NOV 2020
Ph.D - Evaluation Circular

View Details

Posted on 02 NOV 2020
Advertisement for Junior Research Fellow (JRF) Position in the DST-SERB-EMR Project

View Details

Posted on 29 OCT 2020
UNIVERSITY POST DOCTORAL FELLOWSHIP

View Details

Posted on 27 OCT 2020
Revised - EOI on M.Sc Data Science Programme Collaboration with Industry

View Details

Posted on 23 OCT 2020
Expression of Interest (EoI)

Guideline to invite Expression of Interest from Skill Development Training Providers to impart Placement Linked Training under DDU-GKY

View Details

Posted on 22 OCT 2020
Online Exam Application entry for PRIDE and UICP MAY 2020 Examinations (all Students) is extended upto 27.10.2020, 5:15 p.m. and Exam fees payment extended upto 29.10.2020,5:15 p.m

View Details

Posted on 22 OCT 2020
Application form for promotion under UGC Career Advancement Scheme

View Details

Posted on 21 OCT 2020
GUIDELINES TO FIX THE CONSULTANCY COST TO THE CONSULTANT CONCERNED AND UNIVERSITY FOR FURNITURE, SPACE, BANDWIDTH, ELECTRICITY AND OTHER AMENITIES

View Details

Posted on 01 OCT 2020
April 2020 - UG / PG Final Semester Students Results

View Details

Posted on 28 SEP 2020
PRIDE - UICP MAY 2020 - Examinations Date Extended

View Details

Posted on 27 SEP 2020
MyNEP - Online Competition on New Education Policy 2020

View Details

Posted on 24 SEP 2020
Applications are invited for Best Teacher and Best Researcher Award among the Affiliated Colleges for 2020-2021

View Details

Posted on 22 SEP 2020
UICP MAY 2020 Examinations Arrear and Final year candidates Online Application

View Details

Posted on 19 SEP 2020
M.Phil & Ph.D Common Entrance Application

View Details

Posted on 18 SEP 2020
Online National Conference on Artificial Intelligencs (NCAI-2020) - Dept. of Computer Science

View Details

Posted on 18 SEP 2020
M.Phil/Ph.D Common Entrance Test July 2020 Session - Application Date Extend

View Details

Posted on 16 SEP 2020
Advertisement for the post of Technical Assistant for DRD-MGNREGS Research Project

View Details

Posted on 16 SEP 2020
Joining of Rotaract Club of Periyar University Membership

View Details

Posted on 10 SEP 2020
New Programmes Application from the academic year 2021-22 and College Circular

View Details

Posted on 28 AUG 2020
University Departments Admission Application 2020-21

View Details

Posted on 22 JULY 2020
Admission application link for PG Extension Center- Dharmapuri

View Details

Posted on 23 JULY 2020
Admission application link for Constituent Colleges

View Details

Posted on 22 JULY 2020
Admission application link for PG Extension Center- Dharmapuri

View Details

Posted on 01 JUNE 2020
Extension to submission of Ph.D. Synopsis/Thesis

View Details

Posted on 01 JUNE 2020
Ph.D. Viva-voce Examination through online

View Details

Posted on 26 APR 2020
CORONA Amazing the World of Science - Dinamani News Article Delivered by Vice Chancellor Prof. Kolandaivel

View Details

Posted on 10 APR 2020
Donated to Cleanning Staffs preparation of Hand Sanitizer by the Dept. of Chemistry.

View Details

Posted on 10 APR 2020
How to Boost Your Immune System to fight Corona virus -- Dr. P. Nazni,Nutrition and Dietetics

View Details

Posted on 20 NOV 2020
7 Days Online Entrepreneurship Development Program - "Solution for Bottleneck of Successful Entrepreneurs"

View Details....

Posted on 24 NOV 2020
Purchase of "Furniture" for Department of Biochemistry

View Details

Posted on 24 NOV 2020
Purchase of "Furniture" for Department of Economics

View Details

Posted on 13 NOV 2020
Purchase of “Equipment - (Buy Back Scheme)" for Department of Psychology

View Details

Posted on 11 NOV 2020
Purchase of "Furniture" for Department of Energy Science

View Details

Posted on 05 NOV 2020
Printing items for the use of University Stock section in the Registrar Office(R14 section)

View Details

Posted on 29 OCT 2020
Purchase of Equipment (Electrospinner) for UGC-BSR Mid-career Award Project in the Department of Chemistry

View Details

Posted on 29 OCT 2020
Purchase of Movable Laboratory Bread Backing Oven for ICMR

View Details

Posted on 21 OCT 2020
Printing of Periyar University Calendar-2021(R14 section)

View Details

Posted on 19 OCT 2020
Purchase of Chemicals & Glasswares for UGC-BSR Start-up grant in the Department of Biotechnology, Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri from reputed firms.

View Details

Posted on 12 OCT 2020
Purchase of Diffusion Cell Apparatus with Bench Top Centrifuge for DBT Project in the Department of Biotech (PGEX) from reputed firms.

View Details

Posted on 12 OCT 2020
Purchase of “Equipment” for Department of Psychology from reputed firms

View Details

Posted on 12 OCT 2020
Furnitures for the Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri from reputed firms

View Details

Posted on 12 OCT 2020
Equipments for the Department of JMC from reputed firms

View Details

Posted on 12 OCT 2020
Chlorophyll Meter - SPAD - 502Plus - Equipment for the Department of Botany from reputed firms

View Details

Posted on 09 OCT 2020
Printing of Study Material (Calendar year 2019 & Academic year 2019-2020) for the use of Periyar Institute of Distance Education(PRIDE)(R14 section) from reputed firms.

View Details

Posted on 08 OCT 2020
Furnitures for the Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri from reputed firms

View Details

Posted on 08 OCT 2020
Purchase of Viscometer with Double Beam UV-Visible Spectrophotometer for DBT Project in the Department of Biotech (PGEX) from reputed firms.

View Details

Posted on 05 OCT 2020
Purchase of Cisco Webex Premium Plan-1000 (Room Capacity:1000) (Rs.5000x12 Months) Room capacity1000 Atendees and unlimited meetings sessions(per year)

View Details

View AllWelcome to Periyar University

The Government of Tamil Nadu established the Periyar University at Salem on 17th September 1997 as per the provisions of the Periyar University Act, 1997. The University covers the area comprising four districts namely Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri. The University got the 12(B) and 2f status from the University Grants Commission, New Delhi and respectively reaccredited by the NAAC with 'A' grade in 2015. The University bagged 83rd rank among Indian Universities by MHRD NIRF 2020.The University is named after the Great Social Reformer E.V. Ramasamy, affectionally called 'Thanthai Periyar'. The University aims at developing knowledge in various fields to realize the maxim inscribed in the logo 'Arival Vilayum Ulagu' (Wisdom Maketh the World). Read More...


ARIIAAICTE

Digital Actions

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 004253