பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University - NIRF Rank 83

FEEDBACK FORM

Periyar University regularly conducts students feedback on teaching learning practices along with performance of teachers through Self Appraisal Proforma (SAP).The student feedback form has questionnaire on teachers domain knowledge, punctually, teaching skills, communication skills, analytical skills, availability and accessibility to students,use of teaching aids etc. The feedback forms are shown to the teacher concerned through the Head of the departments.Honble Vice Chancellor discusses the performance of the faculty members directly with them and provides necessary support and encouragements for improvement of faculty performances through the Head of the departments.The overall feedback from students is very positive and satisfactory. From the Academic Year (2019-2020), Periyar University will be conducting online feedback from all stakeholders viz. Students, Teachers, Employers, Alumni and Parents.


© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 017842