கல்வி அறிவும்,சுயமரியாதையும்,பகுத்தறிவுமே
தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும்

- தந்தை பெரியார்

அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University
NIRF Rank 83 - ARIIA Rank 4
Salem-636011, Tamilnadu, India.
Logo

APPLICATIONS RECEIVED FOR THE POST OF VICE-CHANCELLOR, PERIYAR UNIVERSITY, SALEM


Posted on 08 JUN 2021
Last Date Extended for PRIDE & UICP DEC-2020 & MAY-2021 Online Application, Registration and Payment of Exam Fee

Circular...

Posted on 10 MAY 2021
Last Date for the Payment of PRIDE Examination Fees will be Extended and Intimated in the University Website.

Posted on 10 MAY 2021
Tutition Fee verification for Candidates Applied for May 2021 Examinations will be Done Once the Office is Opened after the Lockdown in Tamil Nadu.

Posted on 28 APR 2021
Advertisement for Research Assistant,Field Investigator in ICSSR Major Research Project (ICSSR-EDU) - Department of Education

Notification...

Posted on 23 APR 2021
Details of Unclaimed Provisional and Degree Certificates for PRIDE Students of all Closed Study Centers

1.Notification
2.Unclaimed Provisional Certificates
3.Unclaimed Degree Certificates

Details of Unclaimed Provisional and Degree Certificates for PRIDE Students, Best Study Center, Hosur

1.Notification
2.Unclaimed Provisional Certificates
3.Unclaimed Degree Certificates

Posted on 22 APR 2021
UICP December 2020 & May 2021 Examinations - Online Application

Online Appliation Link...

Posted on 21 APR 2021
UGC-MBR Project Executive Summary, Dr.P.Venkatachalam, Department of Biotechnology

Download

Posted on 16 APR 2021
PRIDE December 2020 & May 2021 Examinations - Online Application

Online Appliation Link...

Posted on 15 APR 2021
Guidelines for Plagiarism Check

View Details...

Posted on 15 APR 2021
Advertisement for the position of JRF / Senior Project Associate under the DST project - Department of Physics

Application

Posted on 12 APR 2021
UGC-MBR Project Executive Summary - Department of Biotechnology

Download

Posted on 08 APR 2021
How should we be called ? (நாம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட வேண்டும்?)

Fill Out

Posted on 05 APR 2021
Ph.D - New Course Work

View Details...

Posted on 01 APR 2021
Advertisement for Junior Research Fellow (JRF) (01) Position in the MoEF & CC Project - Department of Environmental Science

Application

Posted on 01 APR 2021
Advertisement for Supporting Staff (Field Assistant) (01) Positions in the MoEF & CC Project - Department of Environmental Science

Application

Posted on 29 MAR 2021
Ph.D/M.Phil Thesis Submission Date Extended - Circular

Circular...

Posted on 26 MAR 2021
Ph.D Viva Voce Circular

Circular...

Posted on 15 MAR 2021
Centre for Instrumentation and Maintenance Facility (CIMF) Hands on Training Program

View Details...
Registration Form...

Posted on 05 MAR 2021
MAY 2020 PRIDE EXAMINATIONS - RESULT

Result...

Posted on 05 MAR 2021
MAY 2020 UICP EXAMINATIONS - RESULT

Result...

Posted on 05 MAR 2021
Doctoral Committee Meeting, Ph.D Public Viva Voce Examination - Circular

View Details...

Posted on 05 MAR 2021
M.Phil Admission Application link for Periyar University Departments 2020-2021

View Details...

Posted on 05 MAR 2021
M.Phil Admission Application link for Affiliated Colleges 2020-2021

View Details...

Posted on 03 MAR 2021
Advertisement for the Post of PU- IEDP Hub Field- Coordinator.
Last Date : 08-03-2021

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Ph.D Admission - Permission Application reg..

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Ph.D/M.Phil - Common Entrance Test Result

Result...

Posted on 17 FEB 2021
Periyar University - 20th Convocation Notification

View Details...

Posted on 15 FEB 2021
Advertisement for the Post of Project Fellow for Ceat Sponsored Research Project at Department of Biotechnology Walkin Interview : 26-02-2021

View Details..

Posted on 12 FEB 2021
Ph.D Circular - Date Extended for Thesis Submission reg

Circular...

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - UG Results (Arts Courses)

Result..

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - PG Results

Result..

Posted on 05 FEB 2021
November 2020 Examinations - UG Results (Science Courses)

Result..

Posted on 02 FEB 2021
Ph.D Doctoral Committee Format and Instructions

View Details..

Posted on 24 DEC 2020
MAY 2020 PRIDE EXAM - LAST DATE FOR SUBMITTING PRACTICAL/PROJECT NOTE (10-01-2021)

View Details..

Posted on 22 DEC 2020
Advertisement for the Post of Project Staff (Research Assistant) in the Department of Management Studies
Last Date : 30-12-2020

View Details..

Posted on 18 DEC 2020
University Post Doctoral Fellowship Guidelines and Application

View Details

Posted on 18 NOV 2020
Circular regarding Ph.D-Research Supervisors

Circular.. Plagiarism.. Biodata..

Posted on 11 NOV 2020
Ph.D - Evaluation Circular

View Details

Posted on 22 OCT 2020
Application form for promotion under UGC Career Advancement Scheme

View Details

Posted on 21 OCT 2020
GUIDELINES TO FIX THE CONSULTANCY COST TO THE CONSULTANT CONCERNED AND UNIVERSITY FOR FURNITURE, SPACE, BANDWIDTH, ELECTRICITY AND OTHER AMENITIES

View Details

Posted on 03 MAR 2021
INTERNATIONAL WOMEN'S DAY CELEBRATION organise by UGC funded Women's Studies Centre at Senate Hall, Periyar University, Salem

View Details....

Posted on 15 APR 2021
Providing Software for Learning Management System (LMS), IQAC, Periyar University
Last Date : 23-04-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 10 MAR 2021
Tender for Courier Service in Registrar Office Postal Section, Periyar University
Last Date : 12-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Purchase and Fixing of Aluminum Partition, false Ceiling and Curtain Vertical Blinds in New CIMF Building
Last Date : 15-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Purchase of “Equipment” (Floor mount Purified drinking water dispenser machine) for Centre for Instrumentation and Maintenance Facility (CIMF)
Last Date : 17-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Purchase of Chemicals and Glassware in the Periyar University Constituent College of Arts and Science, Idappadi
Last Date : 12-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Purchase of I - Mac Work Station for the Department of JMC
Last Date : 15-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
False Ceiling & Wall Closure Works for the Department of Physics
Last Date : 16-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Shifting the Aluminium Partition - Dismantling, Loading, Unloading, Transportation(From Science Block – II to New Instrumentation Building) and Re-fitting
Last Date : 12-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 02 MAR 2021
Purchase PA System (Audio) for the Department of Physics
Last Date : 15-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 26 FEB 2021
Purchase of Line Matrix Printer for the use of Office of the Controller of Examinations(R14 section)
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 26 FEB 2021
Purchase of Shoes, Uniform Materials and Uniform Stitching for Drivers of Periyar University
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 26 FEB 2021
Providing Canteen Service in Periyar University Campus
Last Date : 10-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of (Steel Cupboard with Granite Working top For Lab) “Furniture” for Department of Zoology
Last Date : 09-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Chemical to the Department of Physics
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
LAN Connectivity for the Department of Textiles
Last Date : 11-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 11-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 25 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 12-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Biotechnology
Last Date : 10-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Chemicals in the Department of Biochemistry
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 24 FEB 2021
Purchase of Equipment in the Department of Environmental Science
Last Date : 09-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 23 FEB 2021
Purchase of Lab Steel Stool in the Department of Biochemistry
Last Date : 04-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Chemical & Glassware for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Equipments (Smart Class Room With ICT Tools) for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Purchase of Equipments (CHNS(O) Auto Analyser) for the Department of Zoology
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details...

Posted on 20 FEB 2021
Expression of Interest(EOI) - Learning Management Systems(LMS) for Online Programmes(R14)
Last Date : 08-03-2021, 05.00PM

View Details...

Posted on 19 FEB 2021
Purchase of Equipment (UV-Visible Spectrophotometer) for UGC-BSR Mid-career Award Project in the Department of Chemistry
Last Date : 05-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 18 FEB 2021
Purchase of Chemicals and Glasswares in the Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri
Last Date : 10-03-2021, 02.00PM

View Details...

Posted on 17 FEB 2021
Purchase of 600VA UPS for the Use of Periyar University
Last Date : 01-03-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 17 FEB 2021
Purchase of Furniture Items for the Use of Various Section in Registrar Office
Last Date : 01-03-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 16 FEB 2021
Purchase of Furniture Items for the Use of Office of Controller of Examinations(R14 section)
Last Date : 01-03-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 15 FEB 2021
Purchase of Fiber Material for establishing connectivity to CIMF, Women’s Hostel, Incubation Centre, Physical Education and Women’s Studies in Periyar University(R14 section)
Last Date : 25-02-2021, 11.00AM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for the Department of Computer Science (B. Voc), Periyar University, Salem
Last Date : 03-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Equipment (CISCO Switch) for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 04-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of RAM for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 05-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for Computer Centre, Periyar University, Salem
Last Date : 02-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 13 FEB 2021
Purchase of Computer for the Department of Computer Science, Periyar University, Salem
Last Date : 01-03-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 12 FEB 2021
Purchase of Software for the Department of Management Studies, Periyar University, Salem
Last Date : 26-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 11 FEB 2021
Purchase of Software for the Department of Computer Science, Periyar University, Salem
Last Date : 25-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 10 FEB 2021
Purchase of Chemicals for DST - SERB Core Research Project in the Department of Chemistry, Periyar University, Salem
Last Date : 26-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 10 FEB 2021
Purchase of Chemicals & Glasswares for UGC-BSR Start-up grant in the Department of Biotechnology, Periyar University PG Extension Centre, Dharmapuri
Last Date : 25-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 02 FEB 2021
Purchase of LED fittings, power plugs, power mains and Distribution arrangements to X-Ray Difraction Lab, GCMS Lab and SEM Lab at Periyar University
Last Date : 17-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 20 JAN 2021
Purchase of Chemicals for the Department of Biochemistry
Last Date : 03-02-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 19 JAN 2021
Purchase of Shoes, Uniform Materials and Uniform Stitching for Drivers of Periyar University.
Last Date : 27-01-2021, 3.00PM

View Details

Posted on 19 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Chemistry
Last Date : 02-02-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 12 JAN 2021
Purchase of Assay Kit for DST- SEED/TIDE Project for the Department of Nutrition and Dietetics
Last Date : 25-01-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 11 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Computer Centre
Last Date : 25-01-2021, 03.00PM

View Details

Posted on 08 JAN 2021
Purchase of Furniture for the Department of Botany
Last Date : 25-01-2021, 02.00PM

View Details

Posted on 06 JAN 2021
Purchase of Chemicals for the Department of Chemistry
Last Date : 22-01-2021, 03.00PM

View Details

View All


Last Date Extended for PRIDE & UICP DEC-2020 & MAY-2021 Online Application, Registration and Payment of Exam Fee Last Date for the Payment of PRIDE Examination Fees will be Extended and Intimated in the University Website. Tutition Fee verification for Candidates Applied for May 2021 Examinations will be Done Once the Office is Opened after the Lockdown in Tamil Nadu. Advertisement for Research Assistant,Field Investigator in ICSSR Major Research Project (ICSSR-EDU) - Department of Education UICP December 2020 & May 2021 Examinations - Online Application UGC-MBR Project Executive Summary - Dr.P.Venkatachalam - Department of Biotechnology PRIDE December 2020 & May 2021 Examinations - Online Application Guidelines for Plagiarism Check Advertisement for the position of JRF / Senior Project Associate under the DST project - Department of Physics UGC-MBR Project Executive Summary - Department of Biotechnology How should we be called ? (நாம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட வேண்டும்?) Ph.D - New Course Work Advertisement for Junior Research Fellow (JRF) & Field Assistant Positions in the MoEF & CC Project - Dept. of Environmental Science Ph.D/M.Phil Thesis Submission Date Extended - Circular Ph.D Viva Voce Circular MAY 2020 PRIDE EXAMINATIONS - RESULT MAY 2020 UICP EXAMINATIONS - RESULT Doctoral Committee Meeting, Ph.D Public Viva Voce Examination - Circular M.Phil Admission Application for Periyar University Departments M.Phil Admission Application for Affiliated Colleges Advertisement for the Post of PU- IEDP Hub Field- Coordinator INTERNATIONAL WOMEN'S DAY CELEBRATION Ph.D Admission - Permission Application reg Phd/M.Phil - Common Entrance Test Result Periyar University - 20th Convocation Notification Advertisement for the Post of Project Fellow at Department of Biotechnology - Walk in Interview on: 26-02-2021 Ph.D Circular - Date Extended for Thesis Submission reg November 2020 Examinations - UG Results (Arts Courses) November 2020 Examinations - PG Results November 2020 Examinations - UG Results (Science Courses) Ph.D Doctoral Committee Format and Instructions Advertisement for the Post of Project Staff (Research Assistant) University Post Doctoral Fellowship Guidelines and Application Circular for Research Supervisors GST Circular

Welcome to Periyar University

The Government of Tamil Nadu established Periyar University in Salem on 17th September 1997 as per the provisions of the Periyar University Act, 1997. The University covers the area comprising four districts namely Salem, Namakkal, Dharmapuri, and Krishnagiri. The University obtained 12(B) and 2(f) status from the University Grants Commission, New Delhi and it was reaccredited by the NAAC with A” Grade in 2015. The University secured 83rd rank among Indian Universities by MHRD NIRF 2020.The University is named after the Great Social Reformer E.V. Ramasamy, affectionately called as “Thanthai Periyar”. The University aims at developing knowledge in various fields to realize the maxim inscribed in the logo “Arival Vilayum Ulagu” (Wisdom Maketh the World). “Holistic development of the students” is the primary objective of the University. Read More...ARIIAAICTE

Digital Actions

© Periyar University - 2021. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 000586