பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University
NIRF Rank 83 - ARIIA Rank 4

THE PERIYAR INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION (PRIDE)

The Periyar University has established a directorate for distance education namely PERIYAR INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION (PRIDE). The PRIDE has been started functioning from the year 2001 – 2002. The PRIDE offers various undergraduate and postgraduate courses. The course materials are supplied to the students well in advance. The Periyar University has also introduced University Industry Collaborative Programmes through PRIDE from 2010 – 2011 to offer job related programmes and to cater the industrial needs of the students.

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 055880