அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

அரசு பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

PERIYAR UNIVERSITY

NAAC 'A++' Grade with CGPA 3.61 (Cycle - 3)
State University - NIRF Rank 59 - NIRF Innovation Band of 11-50
Salem-636011, Tamilnadu, India.
Logo

Ph.D Downloads


S.No Particulars PDF File Word File
1 PH.D DC PANEL FORM
2 PH.D SYLLABUS FORMAT
3 PH.D DC MINUTES FORMAT
4 PROGRESS REPORT FORMAT
5 PH.D NO DUES FORM
6 Format for Certificate of Genuineness
7 Tamil Virtual Academy
8 Thesis Examiner Panel / Examiner Bio Data / Scopus Author Page
9 Certificate for Research Publication
10 Claim form for Ph.D Thesis Evaluation & Viva - Voce Examinations
11 Claim form for Ph.D Doctoral Commitee Meeting I & II
12 M.Phil/Ph.D Guideship Application
13 Report of Ph.D Viva Voce Examination
14 Application for First/Second Extension of Ph.D Programme
15 Application for Special Extension of Ph.D Programme
16 Application for Re-registration of Ph.D Programme