பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World
Logo

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University
NIRF Rank 83 - ARIIA Rank 4

COVID-19 INDIA

Latest updates on COVID -19 [ Govt. of India ] Health Tips [Govt. of Tamil Nadu] Latest Updates [Govt. of Tamil Nadu ]

Aarogya setu IVRS system toll free number 9499912345


FREE COUNSELLING [ Between 10am to 5pm ]

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
PERIYAR UNIVERSITY , SALEM
Prof. S.Kadhiravan
HoD, Psychology
kadhir1971@gmail.com
94434 96299

TAMIL & ENGLISH

Dr.Parameswari - 96555 89871
Mr.N.Selvaraj - 99445 18172
Mr.P.Ramanathan - 76396 09227
Mr.Abdul Kareem - 97873 37879

KANNADA & ENGLISH

Dr.K.N.Jayakumar - 80126 98558

TELUGU & ENGLISH

Prof.J.Venkatachlam - 83175 99703
Dr.D.V.Nithyanandan - 99946 20123

MALAYALAM & ENGLISH

Ms.Surya Sree - 85898 10088

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 055208